fbpx Skip to main content

MADDE 1 – TARAFLAR:

SATICI: 

Unvanı : SHARKSLİNE SPOR MALZEMELERİ E-TİCARET TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi : Kızılcaşar Mahallesi Zafer Cad. No: 1/4 Gölbaşı/Ankara

Vergi Dairesi / No : Gölbaşı Vergi Dairesi / 7691813956
Ticaret Sicil : Ankara
Tic. Sicil No : 451806
Mersis No : 0769181395600001

Elektronik Tebligat Adresi : 25818-03234-06828
Telefon : 0850 307 72 46
Web Adresi : www.sharksline.com
Email : info@sharksline.com

ALICI:

TCKN : 
Adres : 
Tel : 
E-Mail : 

“Alıcı’nın www.sharksline.com adresine üyelik sırasında verdiği ad, soyad, unvan, telefon, e-posta vb. bilgiler doğru olarak kabul edilir.” 

MADDE 2 – KONU:

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait www.sharksline.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, Ön Bilgilendirme Formu vasıtasıyla, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olur, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettikten sonra ürün siparişini oluşturur.

Alıcı,  işbu sözleşmenin parçası olan Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen satışa konu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

Ön Bilgilendirme Formu 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5/2 maddesi uyarınca Sipariş Veren’in Satıcı’ya ait www.sharksline.com web sitesinden elektronik ortamda vermiş olduğu siparişe ilişkin Mesafeli Satış sözleşmesinin bir parçasıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN TARİHİ:

Sözleşme tarihi, Alıcı tarafından siparişin verildiği tarih olan sipariş tarihidir.

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

Malın /Ürün/Ürünlerin temel özellikleri (tür, miktar, renk, adet vs.) Satıcı’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Ürünün Cinsi ve Türü, Miktarı, Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dahil Satış Bedeli iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturanın tarihinde www.sharksline.com alan adlı web sitesindeki ürün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde belirtildiği gibidir. 

Satış sözleşmesine konu olan siparişe ilişkin, alışveriş anında Sipariş Veren’in seçtiği (sipariş formunda belirtilen) malın /ürün/ürünlerin  miktarı, marka/modeli, rengi,adedi, satış bedeli, ödeme şekli dikkate alınır. 

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda ve/veya işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada gösterilmiştir.

Ürün AçıklamasıAdetBirim FiyatıAra Toplam
(KDV Dahil)
Kargo Tutarı
Toplam :

Ödeme Şekli ve Planı, Teslimat Adresi, Teslim Edilecek kişi, Fatura Adresi, Sipariş Tarihi, Teslim şekline ilişkin hususlar bakımından Alıcı’nın Satıcıya ait olan ve alışverişin gerçekleştiği www.sharksline.com adresinde üyelik sırasında verdiği yahut sipariş formunda bildirdiği bilgiler esas alınır. Alıcı bildirmiş olduğu bu bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder.

MADDE 5 – FATURA BİLGİLERİ

Aksi Alıcı tarafından belirtilmediği takdirde fatura sipariş veren adına tanzim edilecektir. Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile  birlikte teslim edilecek, ayrıca Sipariş Veren’in/Alıcının e-posta adresine gönderilecektir.

MADDE 6 – ÜRÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

Ürün , Alıcının Sipariş Formunda belirtmiş olduğu teslimat adresine teslim edilecektir. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, tanıtım ve kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:

İnternet sitesindeki fiyatlara KDV ve tüm vergiler dahildir ancak teslimat ücreti dahil değildir. Teslimat ücreti siparişin onaylanmasında hemen önce Sipariş Onay sayfasında toplam tutara eklenerek tüm vergiler ve teslimat ücreti de dahil toplam sipariş ücreti gösterilmekte olup, 4. maddede de belirtilmiştir. Teslimat masrafları Alıcıya aittir. Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra www.sharksline.com alan adlı satış sayfasında taahhüt edilen sürede adrese teslim olarak yapılır. Satıcı, sipariş konusu ürünün tesliminin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Sipariş Onayı’nda belirtilen teslimat tarihine kadar, tahmini teslimat tarihi belirtilmeyen siparişleri ise Sipariş Onay tarihinden itibaren en fazla (otuz) 30 gün içinde teslim eder.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Sipariş Veren’i bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ürünler’in, Sipariş Veren’in gösterdiği başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

Sipariş Veren, Ürünler’i teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal Satıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

MADDE 8 – ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve işbu sözleşmenin parçası olan Ön Bilgilendirme Formunu okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi Mesafeli Satış Sözleşmesinin kurulmasından evvel verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, Satıcı’ya ait www.sharksline.com internet sitesinde ürün kataloğunda bulunan tanıtım ve kullanım talimatını, Ön Bilgilendirme Formu’nda bulunan tanıtım ve kullanım talimatlarını okuduğunu, uyarı ve ikazlar bakımından bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

Alıcı, Ön Bilgilendirme Formu, Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu, internet satış sayfasında ürün kataloğunda bulunan bilgilendirme metinlerinde ifade edilen ve aşağıda da sayılan tıbbi rahatsızlıklarının bulunması halinde; satış sözleşmesine konu olan ürünün kullanımının vücut bütünlüğü ve sağlığı bakımından ciddi riskleri ve sakıncaları bulunduğu ve  bu nedenle ürünün bu hastalıkları bulunan tüketici tarafından kesinlikle kullanılmaması gerektiği hususunda bilgi sahibi olduğunu kabul ve beyan eder.

•           Bruksizm Hastaları, ( Diş Sıkma/Gıcırdatma)
•           Keser ve Köpek Dişlerinde; (Santral/Lateral ve Kanın Dişlerinde)
o          Laminate veneer restorasyon
o          Kompozit dolgu restorasyon
o          Porselen/Metal destekli porselen/zirkanyum kaplama restorasyon
o          Kırık/Madde kaybı
o          İmplant/İmplant destekli sabit protez
o          Önceden geçirilmiş travma öyküsi
o          Mobilite
o          Kanal tedavisi
o          Amelgram restorasyon olanlar,
•           Diş/Dişeti hassasiyeti,
•           Alerjik/atopik bireyler, (jel malzeme alerji yapabilir)
•           Karışık dişlenme dönemindekiler, (apeksler tamamen kapanana kadar)
•           Nekrotizm ülseratif gingivits,
•           Periodontitis Hastaları,
•           TME hastalığına sahip bireyler, (Disk deplasmanı-redüksiyonlu/redüksiyonsuz)
•           Ortodonti tedavisi gören hastalar, (dişşel/iskeletsel)
•           Özellikle anterior (ön) bölgede vida/minivida vb.fiksiyon apareyi olanlar,
•           Maksilla/mandibula fraktörü olan/geçmişte max. Mand.kırığı yaşamış olanlar, (alt çene/üst çene kemiği kırığı
•           Ortognatik cerrahi operasyon geçirenler, (ilk 6 ay)
•           Yarık damak-dudak hastaları,
•           Periodental Cerrahi tedavisi görmüş hastalar, (ilk 6 ay)

Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesine üye olurken/sipariş formu doldururken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Mal/hizmetin hasarlı olduğuna ilişkin herhangi bir tutanak tutulmaması halinde ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, Alıcıya aittir.

Mal/hizmetin tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri Alıcıya aittir.

MADDE 9 – ALICININ KULLANIM TALİMATLARINA UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Alıcı, Ön Bilgilendirme Formu, Ön Bilgilendirme Formu, Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu, internet satış sayfasında ürün kataloğunda bulunan bilgilendirme metinlerinde sayılan tıbbi rahatsızlıklardan herhangi birinin kendisinde bulunması halinde, Satıcı tarafından www.sharksline.com alan adlı internet adresinde satışa sunulan ürünleri vücut bütünlüğü ve sağlığı bakımından ciddi risk ve sakıncalara neden olabileceği hususunda Satıcı tarafından açıkça bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

Anılan hastalıklardan herhangi birinin Alıcının kendisinde bulunması halinde Satıcı tarafından satışı yapılan, işbu sözleşmeye konu olan ürünü kesinlikle kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Bahsi geçen hastalıkları bulunan Alıcı, ürünü kullanılması nedeniyle vücut bütünlüğünün veya sağlığının bozulması halinde uğramış olduğu maddi ve manevi zararlardan tümüyle kendisinin sorumlu olacağını, Satıcının, gerekli uyarı ve ikazları yapmış olması nedeniyle uğramış olduğu maddi veya manevi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 10 – CAYMA HAKKI:

Alıcı, 10. Madde kapsamında belirtilen haller hariç olmak üzere, 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi malın teslim edildiği gün yahut sipariş Veren tarafından belirlenen 3. Kişinin malı teslim aldığı günden itibaren başlar. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde Satıcının 1. maddede belirtilmiş olan iletişim adreslerine, ürün, ürün faturası ve sipariş numarası ek yapılarak örnek cayma formunu ıslak imzalı olarak göndermek suretiyle yöneltilmiş olması yeterlidir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Sipariş Veren cayma hakkı süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. 

Satıcı, Alıcının cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade eder. Ancak Sipariş Veren’in, iade edeceği ürünü Satıcı’ya Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi olan YURTİÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş.  ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir.

Sipariş Veren’in iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir

Sipariş Veren cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde ürünü ambalajı, paketi, hologramı açılmamış, yırtılmamış, tahrif edilmemiş bir şekilde satıcıya kişiye geri göndermek zorundadır.

MADDE 11 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Satıcı tarafından satışı yapılan ürün ağız içine yerleştirilmek ve çiğnenmek suretiyle kullanılan bir spor aleti olduğundan, ürünler hijyenik koruyucu ambalajları içerisinde ve hologramlı olarak paketlenmektedir. Sipariş konusu olan ürünün hijyenik korumayı gerektirmesi nedeniyle, Sipariş Verene tesliminden sonra ambalaj veya paket veya hologram gibi koruyucu unsurları açılmış, yırtılmış, tahrif edilmiş olan ürünlerin iadesi mümkün değildir.  Sipariş Veren , teslim almış olduğu ürünün ambalajı, paketi veya hologramını açması, yırtması, tahrif etmesi halinde cayma hakkını kullanamaz, bununla beraber Sipariş Verene teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi halinde ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.

Sevkiyat sırasında zarar gördüğü düşünülen paketlerin teslim alındığı esnada firma yetkilisi önünde açıp kontrol edilmesi gerekmektedir. Eğer üründe herhangi bir zarar varsa kargo firmasına tutanak tutturarak ürünün teslim alınmaması gerekmektedir. Tutanak tutturulmaması halinde, ürün teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiğinin kabul edilecektir.

MADDE 12 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karsı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda Alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan bilcümle zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. 

MADDE 13 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME:

Alıcı, siparişe ilişkin talep ve şikayetlerini 1.maddede anılan iletişim adreslerine iletebilir. Ayrıca uyuşmazlık hali söz konusu olması durumunda,  6502 sayılı Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereğince tüketici ve satıcı arasında mal satımına ilişkin bir uyuşmazlık meydana gelmesi halinde tüketici yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir. Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde ise başvuruların nerelere yapılacağı ve bu başvuruların hangi tüketici hakem heyetince karara bağlanacağı yönetmelikle belirlenir. Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir. Tüketici sıfatına haiz olmayan Alıcılar bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal yollara müracaat söz konusu olacaktır.

MADDE 14 – YÜRÜRLÜK:

Alıcı işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Ön Bilgilendirme Formunu ve bu formdaki satışa konu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin  ve bilhassa Ön Bilgilendirme Formu, Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu, internet satış sayfasında ürün kataloğunda bulunan bilgilendirme metinlerinde sayılan tıbbi rahatsızlıklardan herhangi birinin kendisinde bulunması halinde, Satıcı tarafından satışı gerçekleştirilen ürünleri sağlık açısından oluşturduğu risk ve sakıncalar bakımından kesinlikle kullanmaması gerektiği hususunda ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Alıcı, işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Ön Bilgilendirme Formunu onay butonunu işaretleyerek teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürünlere ait temel özellikler, Ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Alıcı, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.

SATICI
SHARKSLİNE SPOR MALZEMELERİ E-TİCARET TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ALICI
Ad Soyad / Ünvan